hu | en | de


Élőhely helyreállítás a Kis-Konda patak természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében.


Dombóvár Város Önkormányzata 57.714.250,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a KEOP-3.1.2/2F/09-2010-0019 azonosító számú „Élőhely helyreállítás a Kis-Konda patak természetvédelmi területen a regionális jelentőségű ökológiai folyosó zavarmentes működése érdekében” című projekt megvalósítására. 

A projekt célja a helyi szintű természetvédelmi oltalom alatt álló terület természetközeli állapotának biztosítása a Kis-Konda-patak menti vizes élőhelyek vízellátottságának javításával. 
A projekt keretében lecserélésre kerütek a tájidegen fafajok őshonos egyedekre, kiirtásra kerültek a gyom jellegű növényfajok, felszámolásra kerültek a tájba nem illő épített elemek, valamint elszállításra került az illegálisan lerakott hulladék. A fejlesztést az tette szükségessé, hogy az elmúlt évtizedekben a területen számos kedvezőtlen beavatkozás történt: az élőhelyek vízellátottsága a patak szabályozásával, bevágódásával romlott, a leminősített területen nagy számban jelentek meg a gyomnövény fajok, az elhanyagolt területen nagy mennyiségű építési törmeléket raktak le a környékbeli lakók és közületek. 


A jelentősen átalakított, leminősített terület az elmúlt években sok szempontból javult, természetességi állapota fokozódott – ezt ismerte el az Önkormányzat a helyi védelemmel. A terület természeti értékének további növeléséhez ugyanakkor szükséges a védelem céljával is ellentétes állapotok javítása, a kedvezőtlen folyamatok megszüntetése.
A beruházás természetvédelmi szempontból kedvező hatású, növeli a terület értékét, hozzájárul a terület természeti sokféleségének növeléséhez, az ökológiai folyosó működéséhez, a környező területek kedvezőbb vízgazdálkodásához.